Skip to content Skip to footer

Política de Privadesa

INTRODUCCIÓ

Link2market ® està fermament compromesa amb la protecció de dades personals. Aquesta declaració de privadesa descriu per què i com recopilem i fem servir dades personals. S’aplica a les dades personals que ens proporcionen, tant les pròpies interessades com les rebudes a través de tercers. Podem utilitzar les dades personals que ens proporcioni per a qualsevol de les finalitats que indiquem en el moment de la recollida.

Link2market ® fa referència a la xarxa de col·laboradors externs de Link2market ® . Cada col·laborador extern de Link2market ® és una entitat jurídica independent i no actua com a agent de Link2market ® . Link2market ® no es responsabilitza ni respon dels actes o omissions de cap dels seus col·laboradors externs, ni del contingut professional dels seus treballs ni pot vincular-les o obligar-les de cap manera. De la mateixa manera, cap dels col·laboradors externs és responsables pels actes o omissions de la resta de col·laboradors externs ni del contingut professional dels seus treballs, ni poden vincular o obligar ni a aquestes firmes membres ni a Link2market ® de cap manera.

Link2market ® processa dades personals per a nombroses finalitats, i els mitjans de recollida, bases legals de processament, ús, divulgació i períodes de retenció per a cada propòsit poden ser diferents. En recopilar i utilitzar dades personals, la nostra política és ser transparent sobre per què i com processem les dades personals, és per això que a cada recollida de dades s’informa de tots els aspectes anteriors, enfocats a cada supòsit en concret.

SEGURETAT

Ens prenem molt seriosament la seguretat de totes les dades que tractem. Apliquem estrictes estàndards de seguretat internacionalment reconeguts, així com sistemes de gestió de seguretat de la informació en relació amb les dades confidencials dels nostres clients.

Comptem amb un marc de polítiques, procediments i plans de formació que cobreixen les obligacions de protecció de dades, confidencialitat i seguretat. Revisem regularment la idoneïtat de les mesures de seguretat implementades per garantir la seguretat de la informació que processem.

QUAN I COM COMPARTIM DADES PERSONALS I UBICACIONS DE PROCESSAMENT

Només compartirem dades personals amb tercers quan se’ns permeti legalment fer-ho. Quan compartim dades amb tercers, establim acords contractuals i mecanismes de seguretat segons correspongui per protegir les dades i complir els nostres estàndards de protecció, confidencialitat i seguretat de dades.

Som part d’una xarxa global d’empreses i podem treballar juntament amb altres proveïdors de serveis professionals, que ens poden ajudar a gestionar el nostre negoci. Alguns d’aquests tercers poden estar ubicats a altres països, per la qual cosa les dades personals es poden transferir fora dels països on estem ubicats nosaltres i els nostres clients.

Això inclou països fora de la Unió Europea i països que no tenen lleis que brindin protecció específica per a les dades personals. Hem pres mesures per garantir que totes les dades personals rebin una protecció adequada i que totes les transferències de dades personals fora de la UE es facin legalment. Quan transferim dades personals fora de la UE a un país que la Comissió Europea no determini que proporciona un nivell adequat de protecció per a les dades personals, les transferències es realitzaran sota un acord que cobreix els requisits de la UE per a la transferència de dades personals fora de la UE, com les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.

Complint amb els requisits recollits als paràgrafs anteriors, les dades personals que tractem poden transferir-se a:

  • Podem compartir dades personals amb col·laboradors externs de Link2market ® quan sigui necessari per a fins administratius i per proporcionar serveis professionals als nostres clients.
  • Tercers que ens presten serveis d’IT: utilitzem tercers perquè ens ajudin a proporcionar els nostres serveis i ajudar a proporcionar, executar i administrar els nostres sistemes informàtics interns. Els servidors que alimenten i faciliten aquesta infraestructura al núvol estan ubicats en centres de dades segurs a tot el món, i les dades personals poden emmagatzemar-se en qualsevol.
  • Tercers que ens ajuden en la prestació dels serveis: podem treballar amb altres proveïdors ocasionals per ajudar-nos a proporcionar serveis professionals als nostres clients. En aquests casos se signaran els corresponents contractes que legitimin el tractament de les dades per part daquests tercers.
  • Compliment de la llei o entitats reguladores: podem rebre sol·licituds d’informació per part d’autoritats o entitats reguladores que suposin la divulgació de dades personals; aquesta petició pot ser per verificar que estem complint les lleis i regulacions aplicables, per investigar un presumpte delicte, aquestes peticions seran ateses tenint com a base legitimadora l’obligació legal existent.

CANVIS A AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

Aquest avís de privadesa pot patir modificacions, canvis o actualitzacions derivades de nous requeriments legals. Aquest document serà sempre la versió actualitzada, adaptada als nous requeriments.

DRETS ARC

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, previst a l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@link2market.es

CONSENTIMENT PER A REALITZAR COMUNICACIONS VIA WHATSAPP

Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), us informa:

Que hi ha la possibilitat de fer comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com Whatsapp amb la finalitat d’agilitzar la gestió de resposta amb els usuaris que contactin mitjançant els botons d’enllaç habilitats a la pàgina web. L’usuari que contacti mitjançant el botó habilitat de Whatsapp amb la finalitat d’obtenir una resposta, està implícitament acceptant aquest servei puntual de resposta al contacte entenent que tractant-se d’una resposta no cal sol·licitar un consentiment exprés.

Link2market no farà cap ús comercial posterior daquest servei sense autorització prèvia de lusuari.