Skip to content Skip to footer
LINK2MARKET

Casos d'èxit

Desenvolupem i implementem una estratègia integral per al llançament d’una nova marca global en una líder multinacional en el seu sector. El nostre enfocament va permetre posicionar la marca de manera efectiva en mercats clau, maximitzant-ne l’abast i la rellevància sense precedents. L’empresa va aconseguir augmentar la seva quota de mercat en un 20% dins del primer any de llançament, consolidant-ne la presència global i generant un increment significatiu en els ingressos.

Treballem en col·laboració estreta amb un grup d’empreses del sector alimentació per desenvolupar un projecte estratègic destinat a impulsar les vendes en grans comptes. La nostra intervenció va resultar en un augment significatiu dels ingressos i una penetració més gran en segments clau del mercat. L’empresa va experimentar un increment del 25% en les vendes de productes d’alta gamma, enfortint-ne la posició competitiva i la relació amb clients clau.

Liderem el procés d’implantació i desenvolupament de negoci a nivell europeu per a una empresa xinesa emergent. La nostra estratègia va permetre una entrada reeixida al mercat europeu, superant desafiaments culturals i regulatoris, i establint una base sòlida per al creixement futur. L’empresa va aconseguir augmentar la quota de mercat a Europa en un 30%, diversificant les fonts d’ingressos i establint relacions estratègiques amb socis locals.

Dissenyem i implementem un pla integral de digitalització per a una ONG, amb l’objectiu d’augmentar-ne la visibilitat i captar més fons. La nostra estratègia digital va aconseguir augmentar la consciència sobre la causa de l’organització i va generar un increment significatiu a les donacions. L’ONG va experimentar un augment del 40% en les donacions en línia, permetent expandir els seus programes i arribar a més beneficiaris.

Proporcionem formació especialitzada i mentorització en tècniques de venda en entorns remots, capacitant equips comercials per adaptar-se eficaçment a les demandes del mercat actual. L’empresa va millorar la seva taxa de conversió en vendes remotes un 35%, augmentant la seva eficiència operativa i la seva capacitat per assolir clients en diferents ubicacions geogràfiques.

Realitzem un estudi exhaustiu del mercat i presentem propostes d’acció per a l’obertura de nous canals de venda. La nostra estratègia va permetre a l’empresa diversificar-ne l’abast i arribar a nous segments de clients de manera efectiva. L’empresa va augmentar els seus ingressos en un 25% en obrir nous canals de venda en línia, ampliant la seva base de clients i millorant la seva competitivitat al mercat.

Capacitem equips comercials en tècniques de venda híbrida, combinant enfocaments tradicionals i digitals per maximitzar l’impacte i l’eficàcia en un entorn comercial en constant evolució. L’empresa va experimentar un augment del 30% a les vendes en implementar estratègies de venda híbrida, adaptant-se amb èxit a les preferències de compra dels clients i millorant l’experiència de l’usuari.

Des de la concepció fins al llançament i la comercialització, liderem tot el procés de creació d’una nova línia de productes al sector de la llar, generant un èxit significatiu al mercat. L’empresa va aconseguir captar l’interès de nous segments de clients i augmentar-ne els ingressos en un 40% amb el llançament exitós de la nova línia de productes, consolidant la seva posició com a líder del mercat.

Implementem un projecte de “Smarketing” per cohesionar equips comercials i de màrqueting, permetent oferir un servei orientat al client a tot el funnel de conversió de vendes, des de l’adquisició fins a la fidelització. L’empresa va millorar la taxa de retenció de clients en un 35% en implementar estratègies de smarketing, optimitzant la col·laboració entre equips i proporcionant una experiència integral i cohesiva al client en totes les etapes del procés de venda.

Identifiquem necessitats i fixem objectius de l’organització, proporcionant a l’equip directiu una visió completa dels objectius fullstack 360º, cosa que va permetre una alineació estratègica i una presa de decisions més informada. L’empresa va millorar la seva eficiència operativa i la seva capacitat d’adaptació al mercat en establir objectius clars i una visió integral de les operacions, facilitant un creixement sostenible i rendible a llarg termini.

Guiem l’evolució de l’equip de màrqueting cap a una forma de treball omnicanal i híbrida, adaptant el client a l’entorn digital al sector bancari. Aquesta transformació va impulsar la competitivitat i la rellevància de l’empresa al mercat. L’empresa va millorar la seva experiència d’usuari i la seva taxa de conversió en línia en un 25%, posicionant-se com a referent a la banca digital i enfortint la seva relació amb els clients a través de múltiples canals de comunicació.

Proporcionem assessoria externa especialitzada en la captació i capacitació de l’equip comercial, millorant-ne el rendiment i les habilitats per enfrontar els desafiaments del mercat actual amb èxit. L’empresa va experimentar un augment del 30% en les vendes i una millora del 20% en la satisfacció del client en implementar estratègies de captació i capacitació efectives, maximitzant-ne el potencial de creixement i establint una base sòlida per a l’èxit a llarg termini. La nostra assessoria va ajudar a millorar l’eficiència de l’equip comercial, augmentant la generació de leads un 40% i millorant la retenció de clients un 25%. Això va permetre a l’empresa expandir la seva presència al mercat, enfortir relacions amb clients existents i establir noves associacions comercials clau, consolidant la seva posició com a líder a la seva indústria.

Link2Market

Alguns dels nostres clients